Nhông sên dĩa cho xe Super Dream, Wave nhỏ, Wave Thái 110, Wave Alpha

Nhông sên dĩa cho xe Super Dream, Wave nhỏ, Wave Thái 110, Wave Alpha