Nhông sên dĩa Exciter 150, Fz 150i

Nhông sên dĩa Exciter 150, Fz 150i