Nhông sên dĩa Honda Winner, Sonic

Nhông sên dĩa Honda Winner, Sonic