Đầu bò, cam, xúpáp cho Exciter 135

Đầu bò, cam, xúpáp cho Exciter 135