Đầu bò, cam, xúpáp cho Exciter 150

Đầu bò, cam, xúpáp cho Exciter 150