Nòng máy, piston cho Exciter 150

Nòng máy, piston cho Exciter 150