Michelin Pilot Moto GP 90/80-17 (Tubeless/Tube Type)

Vỏ sân đua Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

Vỏ chạy sân Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

Vỏ bám đường Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

Vỏ đua chuyên nghiệp Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

500,000 đ

Vỏ sân đua Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

Vỏ chạy sân Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

Vỏ bám đường Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

Vỏ đua chuyên nghiệp Michelin Pilot Moto GP 90/80-17

----------------

PHỤ TÙNG HÀNG HIỆU

PHỤ TÙNG - ĐỒ CHƠI - BẢO DƯỠNG CHUYÊN NGHIỆP

01 Lương Minh Nguyệt, Tân Thới Hòa, Tân Phú, HCM

0988.244.633